"Reja"-J29

Peces úniques realitzades a mà. Tota la peça amb fang refractari, porcellana i òxids a 1250 ºC. Dibuixos realitzats pel propi ceramista. Peça numerada i única

Peça de paret 

Col.lecció òxids 

455,00 €