Guia de compra     Buying guide

 

 
 
Si voleu cap informació sobre els nostres productes, si us plau, poseu-se en contacte amb nosaltres per mail o per telèfon.
 
El nostre servei de veda on line encara no és actiu. Disculpeu les molèsties.
 
En cas d'enviament d'algun dels nostres productes, si us plau  ens indiqueu les referènciaes de les peces i el codi de la vostra ciutat, per poder calcular el preu del transport. Habitualment treballem amb dues agències de transport, DHL i Schenker-Spain Tir. La mercadería viatja assegurada. Si teniu preferència per un altre mitjà, ens ho indiqueu.
El pagament es realitza o bé per transferència bancària o bé pel servei de Papypal, encara que també admetem pagament a contrareemborsament. Un cop hem rebut l'import de les peces i del transport, us fem arribar la mercadería en un curt termini de temps
 
No dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres per qualsevol pregunta Contacta'ns
 
 
 
 
Si desea cualquier información sobre nuestros productos, póngase en contacto con nosotros por mail o por teléfono.
 
Nuestro servicio de compra on line todavia no está activo. Disculpe las molestias.
 
En  caso de envio de alguno de nuestros productos,por favor nos indica las referencias de las piezas y el código de su ciudad, para calcular el precio del transporte. Generalmente trabajamos con dos agencias de transporte, DHL y Schenker-Spain Tir. La mercancía viaja con un seguro de roturas. Si usted tiene  preferencia por otros medios, nos lo indica
El pago se realiza por tranferencia bancaria o a través del  servicio de Papypal, aunque aceptamos también  el pago por contrareembolso. Una vez hayamos recibido el importe de las piezas y el transporte,le haremos llegar la mercancia en un breve periodo de tiempo
 
 
No dude en contactar con nosotros para cualquier pregunta Contacta'ns
 
 
 
 
If you want any information about our products, please contact us by mail or by phone.
 
Unfortunately, is not possible to buy through our website yet. We apologize for the inconveniences.
 
In the event of shipment of any of our products, please indicate us pieces references and your city code, to calculate the price of transportation. We usually work with two agencies of transport, DHL and Schenker-Spain Tir. The goods travel insurance of breakage. If you have preference by other means, please, indicate us
The payment is made by bank transfer or through Papypal service, although we also accept payment by cash on delivery. Once we have received the amount of pieces and transportation, we will send you the goods in a short period of time 
 
 
Please to contact us for any questions Contacta'ns