Aquesta és la nostra botiga
Esta es nuestra tienda
This is our shop
 
 
 
 
 
 
 
  
                                  
                                                               
Dues portes d´accés
Dos puertas de acceso
Two access doors
 
 
 
 
L´interior
El interior
                                               Inside                                              
                                                                      
 
 

 

Les escales...amb rajoles autèntiques de finals del segle XIX

Las escaleras...con baldosas auténticas de finales del siglo XIX

The stairs ... with authentic tiles late 19th century

 

 

 

I conservem la paret de pedra natural

Y conservamos la pared de piedra natural

And we preserve the natural stone wall

 

ALTRES RACONS

/album/altres-racons/a3-4-jpg/
/album/altres-racons/a5-4-jpg/
/album/altres-racons/a6-16-jpg/
/album/altres-racons/a-2-jpg/
/album/altres-racons/entre-1-jpg/
/album/altres-racons/entre-6-4-2-jpg/
/album/altres-racons/entre1-2-jpg/